جدید ترین مقالات

فوریه 3, 2022

بتن محصور شده (FRP)

   یکی از تکنیک‌های مقاوم سازی و بهبود رفتار سازه‌ای از جمله شکل پذیری مقاطع، محصور کردن مقاطع می‌باشد. در مطالعات انجام شده به دو روش، […]
فارسی